Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.02.2017

Dodano plan lotów na rok 2017 w zakładce plan lotów i regulamin Oddziału w zakładce pliki do pobrania


Informacja

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.01.2017

Informacja z Regulaminu Organizacyjnego PZHGP  dla hodowców pragnących przejść do innego Oddziałusezon 2017

V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU DO INNEGO ODDZIAŁU

§ 2
1. Zgodnie z § 10 pkt. 2e Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w terminie od 1 października do 30 listopada w przedostatnim( trzecim) roku kadencji;
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi;
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji;
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi;

e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia.

                                          STATUT PZHGP

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14
Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach :
1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa w przypadkach określonych w § 13 pkt 1,2 mogą
ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty
wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo-finansowych,
przypadających na dzień ustania członkostwa.

Pozdrawiam Sekretarz Oddziału Olsztyn.


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.12.2016

ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ OLSZTYN 2016


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.09.2016

    ZGŁASZANIE ZAGINIONYCH GOŁĘBI

               “ ODDZIAŁU OLSZTYN ”

                   TEL. 600-200-939

                                                                                                

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.02.2016

W zakładce pliki do pobrania dodano nowy wzór spisu gołębi.


WYNIKI ODDZIAŁU OLSZTYN W KATEGORIACH SEZON 2016

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.09.2016

 KATEGORIE


Informacja

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2016

W zakładce pliki do pobrania dodano Regulamin Oddziału Olsztyn na sezon 2016


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.07.2016

Witamy wszystkich Hodowców na stronie Oddziału Olsztyn


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<